Parcours

De start en finish vinden plaats op de Markt in het centrum.